กิจกรรมประกวดโครงงานมินิโปรเจค สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

กิจกรรมประกวดโครงงานมินิโปรเจค สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

กิจกรรมประกวดโครงงานมินิโปรเจค สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ของสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ในหัวข้อเรื่อง “เครื่องคัดแยกโดยใช้น้ำหนัก” ณ ห้องประชุม ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

รูปบรรยากาศ

Comments are closed.