ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรจัดโครงการบริการถ่ายน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ทางการเกษตรและบริการฉีดพ่นยากำจัดโรคแมลงบนยอดมะพร้าวเพื่อการเกษตร

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรจัดโครงการบริการถ่ายน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ทางการเกษตรและบริการฉีดพ่นยากำจัดโรคแมลงบนยอดมะพร้าวเพื่อการเกษตร

คณาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร จัดโครงการบริการถ่ายน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ทางการเกษตร และบริการฉีดพ่นยากำจัดโรคแมลงบนยอดมะพร้าวเพื่อการเกษตร ณ ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เพื่อบริการชุมชนและให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง

รูปบรรยากาศ

Comments are closed.