สิ่งที่ได้จากการเรียนวิศวกรรมอาหาร มทร.ธัญบุรี

สิ่งที่ได้จากการเรียนวิศวกรรมอาหาร มทร.ธัญบุรี

สิ่งที่ได้จากการเรียนวิศวกรรมอาหาร มทร.ธัญบุรีได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบเครื่องจักรอาหารมาตรฐานสากลต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารรวมถึงความรู้เกี่ยวกับเชื้อและกระบวนการฆ่าเชื้อได้ไปดูงานโรงงานต่างๆ ซึ่งเป็นการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งที่ทำให้ นศ. สามารถเข้าใจและเห็นภาพจากการทำงานจริงได้ดียิ่งขึ้นอีกอย่างหนึ่ง สาขาวิศวกรรมอาหารเป็นสาขาวิชาที่มีความหลากหลาย เนื่องจากเป็นสาขาที่มีการสอนแบบผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์อาหารและวิศวกรรมเครื่องกล ทำให้นศ. ที่จบจากสาขานี้ สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงนได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อยอดได้หลายด้าน ยิ่งกว่านั้นคือมีโอกาสในการได้งานที่สูงกว่าคนที่จบจากสาขาอื่นท้ายที่สุด รู้สึกภาคภูมิใจอย่างมากที่จบการศึกษาจากสาขาวิศวกรรมอาหารของมหาลัยแห่งนี้

Socheata Pheng (พี่ฟ้า)

(ทุu Royal Thai Princess)

ตำแหน่ง: Quality Assurance & Research and Development

บริษัn CP ALL

Comments are closed.