ข่าวกิจกรรม


มีนาคม 29, 2019

งานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 256

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอา […]
มีนาคม 29, 2019

งานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562

ดร.อภิรัฐ ปิ่นทองและ ว่าที […]
มีนาคม 25, 2019

อบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกและตรวจสอบคุณภาพเมล่อนในระบบโรงเรือนเปิด

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิ […]
มกราคม 25, 2019

การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติครั้งที่ 11

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันด […]