การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมด้วย SOLIDWORKS SIMULATION ” วันที่ 28-30 เมษายน 2564

การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมด้วย SOLIDWORKS SIMULATION ” วันที่ 28-30 เมษายน 2564

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม
หลักสูตร “ การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมด้วย SOLIDWORKS SIMULATION ”
วันที่ 28-30 เมษายน 2564
***อบรมฟรี พร้อมอาหารว่างและอาหารกลางวัน***
***ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าเดินทางฯ สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธ์ของแต่ละหน่วยงาน***
ลิงค์ดาวน์โหลดใบสมัคร
https://bit.ly/2MxjM7Z
สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel :: 02-549-3580
Fax :: 02-549-3581
ID-Line :: ae_rmutt

Comments are closed.