การอบรมทบทวนข้อกำหนด GMP และ HACCP ในการผลิตอาหาร

การอบรมทบทวนข้อกำหนด GMP และ HACCP ในการผลิตอาหาร

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม
เรื่อง “ ทบทวนข้อกำหนด GMP และ HACCP ในการผลิตอาหาร ”
วันที่ 17-18 ธันวาคม 2563
***ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม***
**หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ลิงค์ดาวน์โหลดใบสมัคร
สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line id :: ae_rmutt
Tel :: 02-549-3580
Fax :: 02-549-3581

Comments are closed.