การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติครั้งที่ 12

การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติครั้งที่ 12

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
นายเดโชพล วุฒโธ
นายวรวุฒิ ธนีเจริญ
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเครื่องกล
การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติครั้งที่ 12
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(สงขลา)

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน

Comments are closed.