การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติครั้งที่ 11

การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติครั้งที่ 11

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์สามมิติ (3D Modeling) การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562

 

Comments are closed.