งานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562

งานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562

ดร.อภิรัฐ ปิ่นทองและ ว่าที่ร้อยตรีจุลพงศ์ พฤกษะศรี นำนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเข้าร่วมงาน “งานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ 28- 29 มีนาคม พ.ศ. 2562

 

Comments are closed.