จัดโครงการฝึกงานสำรวจภาคสนาม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

จัดโครงการฝึกงานสำรวจภาคสนาม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ จัดโครงการฝึกงานสำรวจภาคสนาม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2562  ณ.ค่ายชัยปิติ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

รูปบรรยากาศ

Comments are closed.