นักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวงเข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

นักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวงเข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ยินดีต้อนรับนักเรียน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง ที่เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
โดยทางภาควิชาได้แนะนำหลักสูตรและห้องปฏิบัติการของภาควิชาทั้ง 3 สาขาวิชาได้แก่
-หลักสูตรวิศวกรรมอาหาร
-หลักสูตรวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ
-หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

รูปบรรยากาศ

Comments are closed.