เอกสารเผยแพร่ความรู้

 

บทความภาคใต้โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินศ้าเกษตรระดับชุมชน

การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม.pdf

การวิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นส่วนด้วย-Soli.pdf

การสร้างใบพัดลมด้วยโปรแกรม-Solidworks.pdf

เพิ่มศักยภาพการเรียนด้วยการฝึกสมาธิ.pdf

การสร้างสกรูลำเลียงด้วยโปรแกรม-Solidworks.pdf

การประยุกต์ใช้ รถฉีดพ่นยากำจัดแมลงบนยอดมะพร้าว.pdf

การประยุกต์ใช้ รถแทรกเตอร์อัตโนมัติในไร่อ้อยสมัยใหม่.pdf

การประยุกต์ใช้ระบบถ่ายภาพมุมสูงในการทำ GIS Application Mapping.pdf

การประยุกต์ใช้เครื่องขุดหลุมแบบบังคับวิทยุในสวนป่าเศรษฐกิจ.pdf

การประยุกต์ใช้ ระบบฉีดพ่นปุ๋ยน้ำแปรผันอัตราบนรถแทรกเตอร์ไร้คนขับ.pdf

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์จาก “ข้าว”.pdf

ผลิตภัณฑ์เมล่อนออสโมซิสกึ่งแห้ง.pdf

การคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับเครื่องจักรกลเ.pdf

เอกสารความรู้ (การเปลี่ยนหน่วบความยาว)